Lejebetingelser

Generelle vilkår

 • Billed ID skal fremvises ved afhentning/levering.
 • Udlejer har ret til at afvise bestillinger.

Ansvar

 • Så længe det lejede er i lejers varetægt, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres det lejede ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Lejer er også ansvarlig for skader, der tilføjes det lejede af tredjemand uansat under, hvilke omstændigheder skaden indtræder. Reparationer af skader på det lejede udføres på udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst af det lejede samt skader, der ikke kan repareres, skal det lejede erstattes svarende til dets nyværdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Eventuelle skader i terrænoverfladen, som pløkhuller og hjulspor er lejers ansvar. Lejer er pligtig til at underrette udlejer om forholdene på opstillingsstedet, idet udlejer ikke undersøger forholdene inden levering af det lejede. Det er derfor lejers ansvar, at udlejer er blevet informeret om forhold der kan have betydning for levering, opstilling og nedtagning. Det lejede må ikke fremlejes eller lånes ud af lejer til tredjemand uden udlejers skriftlige accept heraf.

Fejl og mangler

 • Lejer har pligt til at undersøge det lejede ved modtagelsen. I tilfælde af fejl og mangler skal udlejer underrettes omgående, således at eventuelle fejl eller mangler kan udbedres i normal arbejdstid. Hvis lejer ikke, inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer anerkendes ikke. Der ydes ingen erstatning for følgevirkning af defekt udstyr eller produkter.

Isterninger

 • Isterningerne er fødevaregodkendt.

Lejeperiode

 • Lejeperioden for resterende produkter er normalt 4 dage regnet som leverings-, brugs- og afhentningsdato, hvis ikke andet vælges.

Forbehold

 • Der tages forbehold for vejrlig såsom uvejr, kraftig blæst og lignende, der kan forhindre os i at opstille telte og pavilloner.
 • Der tages forbehold for trykfejl, og allerede udlejede varer.

Vintertillæg

 • Der er intet vintertillæg

Kørselstillæg

 • Leveringspris 1.500 kr
 • Leveringspris på isterninger er 500 kr. op til 30 km, herefter 1000 kr.
 • Ved levering til Fyn & Jylland tillægges et bro gebyr på 1400 kr.

Betaling

 • Betalingen sker kontant ved levering/afhentning, eller indbetales på konto inden leverings dato.
 • Der kan også betales med mobilepay

Afbestilling

 • Ved annullering af lejeaftalen mindre end 10 dage før aftalt levering, betales det fulde beløb.

Fadøl

 • Fadølsfustager kan returneres med ubrudt plastpakning, mod et gebyr på 100 kr. (pr. fustage)
 • Ønskes fustage ikke returneret, kan de beholdes mod et pantgebyr på 200 kr. (pr. fustage)

Cookies & Data

 • Ved brug af hjemmesidens funktioner accepterer du brug af cookies, forlad siden eller anvend incognito mode for at undgå cookies. Vi gemmer dine oplysninger når du bestiller fordi vi holder styr på dine tidligere ordrer. Hvis du anmelder os, gemmer vi oplysningerne. Der er god grund til at vi har din data, det forbedrer oplevelsen for begge parter. Kontakt os endelig, hvis du vil have noget slettet.